რეზიდენტთა კლინიკური კონფერენცია “მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში”

თარიღი:

2019 წლის 7 ივნისს ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად ჩატარდა რეზიდენტთა კლინიკური კონფერენცია “მედიცინა კლასიკურ საუნივერსიტეტო განათლებაში

კონფერენციაზე მეანობა-გინეკოლოგიის სექციაზე (მოდერატორები პროფ. ა. ხომასურიძე და პროფ. ჯ. ქრისტესაშვილი) წარდგენილი იყო უნივერსიტეტის მეანობა-გინეკოლოგიის პირველი წლის რეზიდენტების ორი მოხსენება, შესრულებული რეპროდუქციული მედიცინის ცენტ “უნივერსის” ბაზაზე: 

1. “ანტენატალური მეთვალყურეობა ორსულზე ორსულობის განმეორებითი დანაკარგებით, ტოტალური თირეოიდექტომიით, მიომექტომიითა და თანდაყოლილი თრომბოფილიით” – მომხსენებლები – ეკატერინე გაბაშვილი და ნინო კუპრეიშვილი (ხელმძღვანელი მაია ჯაშიაშვილი, სარეზიდენტო  პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ჯენარო ქრისტესაშვილი (რმც “უნივერსი”);

2. “ანტენატალური მეთვალყურეობა ორსულზე დამძიმებული სამეანო ანამნეზით შარდ-კენჭოვანი დაავადების დროს” – მომხსენებლები – ლიკა მედულაშვილი და ანანო ზედგინიძე (ხელმძღვანელი მაია ჯაშიაშვილი, სარეზიდენტო  პროგრამის ხელმძღვანელი პროფ. ჯენარო ქრისტესაშვილი (რმც “უნივერსი”).

მოხსენებებმა მსმენელთა დიდი ინტერესი და მოწონება დაიმსახურა. ივ. ჯავახიშვილის  სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სარეზიდენტო პროგრამა მეანობა-გინეკოლოგიაში წარმატებით ხორციელდება უკვე 5 წლის განმავლობაში (პროგრამის ხელმძღვანელი პროფესორი ჯენარო ქრისტესაშვილი). რეზიდენტების პირველმა ნაკადმა 2018 წელს დაასრულა სარეზიდენტო პროგრამა და წარმატებით ჩააბარა სასერტიფიკაციო გამოცდები და კურსდამთავრებულები მუშაობენ როგორც მეან-გინეკოლოგები რეგიონებში. ამჟამად რმც “უნივერსი”-ს ბაზაზე სარეზიდენტო პროგრამას გადის 4 რეზიდენტი. უნდა აღინიშნოს, რომ სარეზიდენტო პროგრამები წარმოადგენს მეტად საპასუხისმგებლო ეტაპს მაღალკვალიფიციური  საექიმო კადრების ჩამოყალიბებაში, შესაბამისად ამ პროგრამების ფარგლებში რეზიდენტთაA კლინიკური კონფერენციების  ჩატარება მეტად მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი ხელს უწყობს რეზიდენტთა თეორიული ცოდნის გაღრმავებას, ანალიტიკური აზროვნების ჩამოყალიბებას და პრეზენტაციის და დისკუსიის  უნარის გამომუშავებას.

მსგავი სიახლეები