ანდროლოგია

უნაყოფობის, ორსულობის განმეორებითი დანაკარგების მამაკაცის ფაქტორით განპირობებული მიზეზების დადგენა, რეპროდუქციული პროგნოზის განსაზღვრა და შესაბამისი მკურნალობა

ანდროლოგის კონსულტაცია, სპერმის კომპიუტერული ტელეგამოკვლევა, ნატიური პრეპარატის (ნაცხის) კომპიუტერული ტელეგამოკვლევა ინფექციებზე, სპერმატოზოიდების დნმ-ს ფრაგმენტაციის ინდექსის განსაზღვრა, სპერმატოგენეზის დარღვევების შემთხვევაში დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სახეობის შერჩევა, გენიტალიების და ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, ჰორმონული და იმუნოლოგიური გამოკვლევები

მამაკაცებში სპერმის და ჰორმონული დისფუნქციების გამომწვევი მიზეზების დადგენა და მკურნალობა

ანდროლოგის კონსულტაცია, სპერმის კომპიუტერული ტელეგამოკვლევა, ნატიური პრეპარატის (ნაცხის) კომპიუტერული ტელეგამოკვლევა ინფექციებზე, სპერმატოზოიდების დნმ-ს ფრაგმენტაციის ინდექსის განსაზღვრა, სპერმატოგენეზის დარღვევების შემთხვევაში დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიების სახეობის შერჩევა, გენიტალიების და ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, ჰორმონული და იმუნოლოგიური გამოკვლევები

წყვილებში იმუნოლოგიური კონფლიქტის - შეუთავსებლობის დადგენა

ანდროლოგის კონსულტაცია, სპერმის კომპიუტერული ტელეგამოკვლევა, გენიტალიების და ფარისებრი ჯირკვლის ულტრაბგერითი გამოკვლევა, იმუნოლოგიური გამოკვლევები ვარიკოცელეს მკურნალობა ენდოვასკულარული ემბოლიზაციის მეთოდით