სამედიცინო ბლოგი

უნაყოფობა

უნაყოფოდ განიხილება წყვილი, როდესაც  1 წლის განმავლობაში რეგულარული, დაუცველი სქესობრივი ცხოვრების ფონზე არ აღინიშნება ორსულობა. უნაყოფობის სიხშირე შვილოსნობის ასაკის წყვილებში სხვადასხვა კვლევებით 10 – 15% შეადგენს. ბოლო წლების მონაცემების მიხედვით, უნაყოფობის მიზეზთა სტრუქტურა  შემდეგნაირად ფასდება: მამაკაცის ფაქტორით განპირობებული – 40%, ქალის ფაქტორით განპირობებული – 40 %, კომბინირებული ( ქალი და მამაკაცი ერთდროულად) – 10 %

რატომ უნივერსი?

რეპროდუქციული მედიცინის ცენტრი “უნივერსი” არის უნიკალური სამედიცინო დაწესებულება, სადაც შესაძლებელია