დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგიები

ინ-ვიტრო განაყოფიერება (IVF)

  • ინ ვიტრო განაყოფიერება სპერმის ინტრაციტოპლაზმური ინექციით  – ICSI
  • ინ ვიტრო განაყოფიერება  მორფოლოგიურად ჯანმრთელი სელექცირებული სპერმატოზოიდების ინტრაციტოპლაზმური ინექციით  – PICSI-ICSI
  • ტესტიკულებიდან სპერმატოზოიდების ასპირაცია/ექსტრაქცია    –  TESA/TESE 
  • ბლასტოცისტების კულტივაცია
  • ემბრიონების იმპლანტაციის ალბათობის გაზრდის მიზნით ენდომეტრიუმის სტიმულირება სკრეჩინგის (Scratching) მეთოდით
  • ემბრიონების ენდომეტრიუმში იმპლანტაციის ალბათობის შეფასება წინასწარ იმუნომარკერების განსაზღვრის საფუძველზე

საშვილოსნოსშიგა ინსემინაცია

  • პარტნიორის სპერმით
  • დონორის სპერმით 

კრიო-პრეზერვაცია

სპერმის, ოვოციტების და ემბრიონების გაყინვა – კრიოპრეზერვაცია

  • სუროგაცია 
  • კვერცხუჯრედის და სპერმის დონაცია